logoHome

O nás

Nabídka služeb

Kontakt

Reference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nabídka služeb

 

 


Komplexně zpracujeme Vaše účetnictví (podvojné i jednoduché), daňovou evidenci, mzdy, daň z přidané hodnoty, daň z příjmů a další související služby.

Účetní služby nabízíme především:

podnikatelům (živnostníkům)

mikro a malým účetním jednotkám (obchodní společnosti)

společenstvím vlastníků

spolkům

Nabídka pro účetní jednotky, které vedou podvojné účetnictví:

vedení účetnictví včetně evidence pohledávek, závazků, pokladny, inventárních karet dlouhodobého majetku, drobného majetku apod.

vyhotovení a elektronické odeslání přiznání k dani z přidané hodnoty včetně vedení evidence pro účely daně z přidané hodnoty, vyplnění a odeslání souhrnných hlášení a kontrolního hlášení

zpracování účetní závěrky spolu s přiznáním k dani z příjmů pro právnické osoby, případně pro fyzické osoby, pokud vedou účetnictví

vedení mzdové agendy včetně zajištění personalistiky (výkazy pro pojišťovny, OSSZ, finanční úřad, zpracování ELDP, potvrzení o zdanitelných příjmech, ročního vyúčtování) a ke všem uvedeným službám poskytujeme i metodickou pomoc.

 

kalc

 

Nabídka pro podnikatele, kteří vedou daňovou evidenci:

vedení daňové evidence, evidence pohledávek, závazků, pokladny, inventárních karet dlouhodobého majetku, drobného majetku apod.

vyhotovení a elektronické odeslání přiznání k dani z přidané hodnoty včetně vedení evidence pro účely daně z přidané hodnoty, vyplnění a odeslání souhrnných hlášení a kontrolního hlášení

zpracování účetní závěrky spolu s přiznáním k dani z příjmů fyzických osob

vedení mzdové agendy včetně zajištění personalistiky - výkazy pro pojišťovny, OSSZ, finanční úřad, zpracování ELDP, potvrzení o zdanitelných příjmech, roční vyúčtování

ke všem uvedeným službám poskytujeme i poradenství

 

Nabídka pro společenství vlastníků:

vedení účetnictví včetně evidence pohledávek, závazků, pokladny, inventárních karet dlouhodobého majetku, drobného majetku apod.

zpracování účetní závěrky spolu s přiznáním k dani z příjmů pro právnické osoby, pokud je společenství vlastníků plátcem daně

vyúčtování fondu oprav, evidenci dlužníků

vedení mzdové agendy včetně zajištění personalistiky - výkazy pro pojišťovny, OSSZ, finanční úřad, zpracování ELDP, potvrzení o zdanitelných příjmech, roční vyúčtování

ke všem uvedeným službám poskytujeme i metodickou pomoc

 

san2

 

Nabídka pro spolky:

vedení účetnictví (jednoduchého či podvojného) včetně evidence pohledávek, závazků, pokladny, inventárních karet dlouhodobého majetku, drobného majetku apod.

zpracování účetní závěrky spolu s přiznáním k dani z příjmů pro právnické osoby

vedení mzdové agendy včetně zajištění personalistiky - výkazy pro pojišťovny, OSSZ, finanční úřad, zpracování ELDP, potvrzení o zdanitelných příjmech, roční vyúčtování)

ke všem uvedeným službám poskytujeme i poradenství

 

Pro doklady si k zákazníkům většinou jezdíme a vyzvedáváme si je. Je možné doklady přinést i k nám do kanceláře.

Cenovou nabídku pošleme po podrobnější konzultaci s Vámi. Cenu odvozujeme buď od počtu položek, které jsou zaúčtované/zaevidované v deníku nebo je možné domluvit měsíční paušální částku.

 

Další informace poskytne:

Ing. Jana Volánková

tel. a fax: 466 924 139

mobil: 777 242 667

e-mail: Kaderkova_ucetnictvi@centrum.cz

 

 

 

stormware